Een nieuw schooljaar, nieuwe gastlessen

Na de succesvolle start in februari met het geven van gastles op scholen, zijn de eerste sessies van het nieuwe schooljaar een feit.

Deze keer heb ik naast mijn presentatie ook de leerlingen in groepjes aan het werk mogen zetten. Ik had een aantal vraagstukken bedacht waar een keuze uit kon worden gemaakt. Daar waar creatief denken voor mij vanzelfsprekend is, werd dit nu ook van de leerlingen gevraagd.

Tijdens de vervolgles was het aan de leerlingen om hun ideeën en mogelijke oplossingen te presenteren en toe te lichten. Het was erg leuk en leerzaam om op deze wijze met de leerlingen bezig te zijn.

Firda, bouwkunde
Firda, bouwkunde